Bonusforeldre - seminar med Jesper Juul

Utfordringer og muligheter ved de nye familekonstellasjoner.

Jesper Juul setter fokus på de nye familiestrukturene og hvilke spesielle utfordringer og muligheter det gir for samliv og for oppdragelse

Dato: Tirsdag 21. september
Tid og sted: 17.30 - 21.00, Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
Se program