F2Fs medlemmer får gratis førstekonsultasjon fra enkelte samarbeidende advokater ved behov for juridisk bistand. Denne medlemsfordelen kan du benytte deg av èn gang. Du gis rabattert timehonorar på eventuell videre bistand, se egen oversikt på medlemsidene.

Når du avtaler møte med advokat, ta med deg relevante dokumenter for vurdering av saken din.