Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken mottok i dag forslag om hvordan man bedre kan samordne tjenester for barn og unge. Lars Erik Flatø har ledet utvalget. Les mer...