Les veilederen som PDF

- Barnets beste er et overordnet prinsipp i barnevernet, og barn er opptatt av om sine foreldre har det bra eller ikke. Ved å gi god hjelp til foreldrene som er i en vanskelig situasjon vil vi også hjelpe barna, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Barnevernet har plikt til å følge opp biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse. Veilederen er rettet mot tilsatte i barnevernet og skal gi økt kunnskap og gode råd om hvordan en kan følge opp biologiske foreldre etter en omsorgsovertagelse. Målet er å bedre samarbeidet mellom barnevernstjeneste og biologiske foreldre, samt å gi biologiske foreldre bedre oppfølging. (BLD)