Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

bedre hjelpetilbud i kommunene for kvinner, menn og barn

Menn og vold 2008

Botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt. Krisesentertilbudet skal, som i dag, være et lavterskeltilbud, slik at personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner kan henvende seg direkte, uten timeavtale eller henvisning. Det skal fortsatt være gratis.
Krisesentrene drives i dag på frivillig basis. Den nye loven gir kommunene et ansvar for å sørge for krisesentertilbud og samordning av tiltak overfor brukerne. Lovfestingen skal føre til et bedre samlet hjelpetilbud i kommunene for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Les mer...