- Vi har avdekket en rekke forskjeller og fellestrekk mellom hvordan barn i ulike land opplever seg selv som medborgere i det samfunnet de lever i. Det kanskje mest iøynefallende fellestrekket er at barn mener det er vanskelig å nå fram med sine meninger både hjemme, på skolen og i nærmiljøet, forteller doktorgradsstipendiat ved NTNU, Håvard Bjerke. Bjerke leder "Medborgerskap og nasjonsbygging i et komparativt perspektiv", ett av tre delprosjekter i forskningsprosjektet "Barn som medborgere og "barnets beste" - en utfordring for moderne demokratier ". Se mer info her