Barns meninger lite anerkjent

Barn fra seks land inngår i en internasjonal studie som ser på barn som medborgere med rettigheter og plikter i moderne demokratier. Et fellestrekk over landegrensene er at barna selv mener de møter for lite respekt og anerkjennelse for sine meninger, ifølge stipendiat Håvard Bjerke.

F2F spurte barn og ungdom om samlivsbrudd i Barne- og ungdomsundersøkelsen 2008, se her

- Vi har avdekket en rekke forskjeller og fellestrekk mellom hvordan barn i ulike land opplever seg selv som medborgere i det samfunnet de lever i. Det kanskje mest iøynefallende fellestrekket er at barn mener det er vanskelig å nå fram med sine meninger både hjemme, på skolen og i nærmiljøet, forteller doktorgradsstipendiat ved NTNU, Håvard Bjerke. Bjerke leder "Medborgerskap og nasjonsbygging i et komparativt perspektiv", ett av tre delprosjekter i forskningsprosjektet "Barn som medborgere og "barnets beste" - en utfordring for moderne demokratier ". Se mer info her