Barns behov og fedres rett

Jesper Juul sier bl.a. i A-magasinet 28.11.08: "Barnas utvikling de første leveårene er ikke spesielt avhengig av en farsfigur – eller en morsfigur for den saks skyld. De har behov for relasjoner til begge foreldrene, men vel å merke relasjoner av høy kvalitet. En relasjon som motiveres av den ene partens egoisme eller lyst til maktkamp har ikke den nødvendige kvalitet og påvirker dermed barnets utvikling negativt. I hvilket omfang disse forholdene fører til de problemene som flere og flere unge opplever, finnes det ennå ikke forskningsmessig dekning for å uttale seg om.

Min erfaring sier meg at langt flere barn enn vi hittil har antatt blir dypt traumatisert av foreldrenes skilsmisser. Ikke skilsmissen i seg selv, men måten den foregår på – det vil si hvordan de voksne oppfører seg mot hverandre og dermed også mot barna sine. Jeg er overbevist om at mange av de barna som i dag blir diagnostisert med forskjellige andre diagnoser i skole- og ungdomsårene, i virkeligheten lider av PTSD (posttraumatisk stressyndrom)".

Mange års urettferdig behandling av fraskilte fedre er langsomt på vei til å bli rettet opp. Les videre her

Om den delte omsorgens kvaler sier Juul dette