Barnløshet øker mest blant menn

- Den nordiske familiepolitiske modellen står overfor betydelige utfordringer, mener SSB-forskerne. - Økningen i barnløsheten viser at familiepolitikken har begrenset rekkevidde i sin påvirkning av familiedannelsen. Ulikheter i fruktbarhetsmønster mellom arbeidstakere i ulike deler av arbeidsmarkedet gir også grunn til bekymring. Menn og arbeidsgivere i privat sektor må motiveres til større oppslutning om familiepolitiske ordninger som støtter likestilt foreldreskap, sier Skrede

Barnløsheten i Norge øker mer blant menn enn kvinner, ifølge et forskningsprosjekt om nye familiemønstre, ledet av Kari Skrede og Turid Noack i Statistisk sentralbyrå. Les mer...