Barnløsheten i Norge øker mer blant menn enn kvinner, ifølge et forskningsprosjekt om nye familiemønstre, ledet av Kari Skrede og Turid Noack i Statistisk sentralbyrå. Les mer...