FN sin barnekonvensjon er en del av norsk lov. Barnekonvensjonens paragraf 12 sier at ”Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.”

Spesielt er det viktig å lytte til barn som har det vanskelig. For barn er det også viktig å vite hva som skjer rundt dem. Informasjon må tilpasses barnas alder og modenhet, den må bli formidlet slik at den blir forstått og bidrar til å skape trygghet.

Alle som jobber med barn vet det kan være utfordrene å snakke med barn. Barnevernstjenesten møter disse utfordringene hver dag, og mange har etterlyst veiledning om hvordan slike samtaler konkret kan gjennomføres.

- I godt barnevernsarbeid bør og skal barna tas med. Derfor har vi laget denne veilederen. Sammen med veilederen har vi også laget DVDen ”Snakk med meg” som gir eksempel på gode samtaler med barn, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

I filmen møter vi to jenter, foreldrene deres og barnevernet. En dramatisert historie viser glimt av jentenes liv rett før og i det barneverntjenesten griper inn. Vi følger jentene i det første møtet med saksbehandler. I veksling mellom dramatiserte sekvenser og kommentarer fra fagfolk, gir filmen en bred praktisk og teoretisk tilnærming til hvordan viktige samtaler med barn kan gjennomføres.
Veilederen og filmen bygger på hverandre – men kan også brukes hver for seg.

Veilederen og filmen er spesielt tilpasset barnevernet og skal spres til samtlige barnevernskontorer, men egner seg også for alle som skal snakke med barn i jobben sin. (BLD)