Barnefordelingssaker ved domstolene

Barnefordelingssaker ved domstolene
En evaluering av de nye saksbehandlingsreglene av 01.04.2004
Hovedoppgave ved profesjonsstudiet i psykologi for graden Cand.psychol