Lansering av boken Barnefordeling i domstolen som er skrevet av Fritz Leo Breivik og Kate Mevik, begge Universitetet i Nordland.

Barnefordeling i domstolen tar opp de vanskelige barnefordelingssakene.
Saker som kjennetegnes ved at de berører to ulike lover, barneloven og barnevernloven.
Boken avdekker hvordan det tette skottet mellom disse to lovene kan utgjøre et alvorlig rettssikkerhetsproblem for de barna domstolen skal “fordele”.

Forfatterne beskriver det uutholdelige krysspresset foreldre utsettes for og viser hvordan barnet også forsvinner i konflikten mellom de voksne.
I boken diskuteres forslag på hvordan barnefordeling kan løses på bedre måter.


Med innlegg fra:

- Forfatterne
- Barneombud Anne Lindboe
- Professor Kirsten Sandberg, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
- Familievoldskoordinator fra Oslo Politidistrikt


Enkel servering krever påmelding innen 21.8 til Daniel Antonsen e-post: daniel.antonsen@universitetsforlaget.no
Videresend gjerne denne e-posten til kolleger.Det vil bli anledning til å kjøpe boken under arrangementet. Har du spørsmål? Kontakt Daniel Antonsen på e-post eller tlf.: 24 14 75 31.