Barne og ungdomsundersøkelsen 2008

Til barnets beste er et uttrykk som ofte benyttes i barnefordelingssaker. Hva mener egentlig barna selv? F2F har stilt spørsmålene direkte til målgruppen;

Dette er barnas synspunkter