Barna er tjent med likestilte foreldre

Målsettingen med den nye Barneloven er at foreldre skal være likestilte ved samlivsbrudd. Men den nye loven sørger for at det fortsatt vil være en taper og en vinner i barnefordelingssaker.
Selv om vi har fått en ny Barnelov, vil dommerne fremdeles måtte kåre en vinner og en taper i barnefordelingssaker, les mer fra kronikken til advokat Marie Sølverud og rettshjelper Peter Meidell i BT her