Barn rammes av nytt regelverk, sier AFFO

"Samværsfradraget er satt på et uforholdsmessig høyt nivå, og konsekvensen blir at mange barnebidrag spises opp av samværsfradraget...", sier Stig Rusten til Østlandets Blad 16.7.08. Les her