Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - hvilke rettigheter har familien ?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne_HoD

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for en rekke tjenester, tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Rettigheter er hjemlet i lover og forskrifter, og informasjonen er i liten grad samlet. Mange bruker mye tid og krefter på å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud. Dette heftet er ment å gjøre det enklere å finne fram.
Heftet tar utgangspunkt i Gina som er født med nedsatt funksjonsevne. Det viser hvilke rettigheter og muligheter hun og familien har fra fødselen til hun er om lag 20 år og hvor familien kan henvende seg for å få hjelp. Heftet handler ikke om tilværelsen ved å ha et barn eller en ungdom med nedsatt funksjonsevne.
Bak i heftet er det et stikkordregister med henvisning til de ulike temaene. 
Meningen er at heftet skal være til nytte for foreldre som får eller har barn og unge med nedsatt funksjonsevne og for personer som gjennom arbeidet sitt kan ha behov for denne informasjonen. Innholdet i heftet er oppdatert i august 2008 og kan også fås på engelsk.
Les heftet hos Helsedirektoratet