- Det er uttrykk for en systemfeil, som bare bidrar til å undergrave respekten for rettssystemet, sier professor i familie- og strafferett, Asbjørn Strandbakken. 

Strandbakken er leder for det regjeringsutnevnte barnelovutvalget som leverte sin innstilling til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt i slutten av april. Han mener eksempelet med omtalte far er en god illustrasjon på lovens utilstrekkelighet i dag.

- Det som gjør samværskonflikter så vanskelige er at barnet blir den uskyldige tredjepart. Vi snakker om mennesker, ikke om ting, understreker Strandbakken. Les mer...