Barn gis mulighet til å tilhøre sine to hjem

– Det er en alminnelig holdning at det er bra for barn å ha mye kontakt med begge foreldrene. Domstolene er glad i å ha dette som utgangspunkt. Jeg ser en begynnende trend til at delt bosted blir praktisert. Foreldre inngår ofte selv slike løsninger, og mange menn tenker nå at dette skal være en selvfølge. De får seg kanskje en overraskelse når de møter rettssystemet, sier advokat Lill Hege Furulund Høimyr. Les saken i Dagsavisen her