Det vil være anledning til spørsmål etter foredraget, hvor advokat Borgersen deltar.
Medlemmer: Kr. 50,- Ikke medlemmer: Kr. 100,- Møtet er åpent for alle interesserte. Velkommen.