Audun Lysbakken utnevnt til statsråd med ansvar for barne- og inkluderingssaker

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken er utnevnt til statsråd med ansvar for barne- og inkluderingssaker. Han overtar ledelsen av Barne- og likestillingsdepartementet og integrerings- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

F2F gratulerer med utnevnelsen og ser frem til et godt samarbeid om det videre arbeidet for og med barna i fokus!

Les den nye statsrådens tale da barneombudet feiret Barnekonvensjonens 20 årsdag 22.10.09 her

 

Også barneministeren, det vil si meg selv, og resten av regjeringen, er forpliktet av Barnekonvensjonen. Den ligger til grunn for og skal integreres i alt arbeid i alle sektorer som berører barn.