Også barneministeren, det vil si meg selv, og resten av regjeringen, er forpliktet av Barnekonvensjonen. Den ligger til grunn for og skal integreres i alt arbeid i alle sektorer som berører barn.