I overkant av 77.000 foreldre mottok barnetrygd i Akershus ved utgangen av første halvår i år. Det er drøyt 11.000 flere enn for ti år siden.

I alt ble det utbetalt barnetrygd for 130 188 barn i Akershus per 30. juni i år.

Det er en veldig liten økning i forhold til samme periode i fjor, men antallet har økt med hele 12 prosent de siste ni årene, skriver NAV Akershus i en pressemelding.

Sammenliknet med utgangen av første halvår i 2000 utbetales det nå barnetrygt for drøyt 13 000 flere akershusbarn. For samme periode var økningen for hele landet på ni prosent.

I hele Norge ble det per 30. juni 2009 utbetalt barnetrybd for 1.097.231 barn. Dette er en økning på 51.000 barn, eller 4.9 prosent i forhold til år 2000.

Maarkant flere menn

Nesten halvparten av de som mottar barnetrygd på landsbasis er over 40 år.

De aller fleste mottakerne er kvinner, men andelen menn er økende, skriver NAV Akershus.

Ved utgangen av første halvår 2000 var 3.6 prosent menn, men andelen fedre for samme periode i år var 7.9 prosent. Både andelen og antallet menn øker markant, og har mer enn doblet seg de siste ti årene. (Østlandets Blad 1.10.09)