Alarmtelefon 116 111 for barn og unge

Nå er det laget en alarmtelefon for barn og unge. Der de kan ringe hvis de blir slått hjemme, har foreldre som ruser seg, eller på annen måte har det vondt. Telefonnummeret er 116 111