Program:

10.00: Arrangementet begynner i Tresse. Elever fra Tintjønn skole i Søgne har bidratt i forkant av lanseringen, og deltar.

10.30: Alle gjestene skal være ankommet.

10.40: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ankommer og ønskes velkommen av varaordfører Mette Gundersen. Til stede er også representanter for Landsforeningen for barnevernsbarn, Barneombudet og lokale representanter for politikk og samfunnsliv. Statsråden åpner Alarmtelefonen for barn og unge. Eventuelle korte hilsener og avslutning av den offisielle åpningen.

11.10: Den felles delen av åpningen er over. Statsråden drar til tinghuset for å se Alarmsentralens lokaler i følge med politimesteren i Agder. Omvisning ved lokal leder Monica Brunner, og mulighet for samtale med en ansatt som skal jobbe på stedet. Media er invitert til å bli med.

11.40 Statsrådens opplegg i forbindelse med Alarmtelefonen er over.

Pressekontakter:

Kommunikasjonsrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, Yngve Kveine.
E-post: Yngve.Kveine@bld.dep.no
Telefon: 22 24 24 07
Mobil: 91 79 50 59

Kommunikasjonsrådgiver i Kristiansand kommune, Børge Røssaak Nilsen
E-post: borge.rossaak.nilsen@kristiansand.kommune.no
Mobil: 9135 3690

Se BLD nettside her