Aksjon sykefravær

Både NAV og NHO ønsker at IA-arbeidet i 2009 skal prioritere innsats for å få redusert sykefravær.

Bedriftsmedlemmer finner mer info på medlemssidene.

- Det ligger et lønnsomhetspotensiale i å få redusert sykefravær i bedriftene våre. For å lykkes i dette arbeidet må alle parter – arbeidstakere, arbeidsgivere, legene og NAV – følge det nye regimet for tett oppfølging av sykmeldte. Se NHO