Protokoll fra årsmøte 2023 her

Saksdokumenter finner du her

 

Temamøte kl. 19:00

Etter årsmøtet får vi besøk av Are Saastad, daglig leder i Reform som vil snakke om temaene han tar opp i sin nye bok «Usynlige menn».

Boka omhandler områder der gutter og menns likestillingssituasjon ikke anerkjennes; som farskap og omsorg, samlivsbrudd, helse, det kjønnsdelte utdannings- og arbeidsmarkedet, vold og utenforskap.

Saastad er også medlem i det regjeringsoppnevnte mannsutvalgets og han vil gi en oppsummering av utvalgets arbeid så langt.

Saastads bok «Usynlige menn» kan kjøpes under møtet til rabattert pris kr. 320,-