Familieterapeut Gjertrud Jonassen ved Grenland familiekontor har utarbeidet modellen, der barn skal involveres i den første meklingstimen sammen med foreldrene. Hun skal holde et foredrag om dette emnet: Alle er hjertelig velkommen til å delta på denne delen av møtet. Det vil også bli gitt anledning til samtale.

 

Styret i F2F Telemark

Ove Hansen, Stig Eliasen og Kjartan Mogen