DAGSORDEN

1.            Velkommen

2.            Valg av møtedirigent

3.            Valg av 2 referenter og 2 møtevitner

4.            Vedta dagsorden

5.            Behandle styrets årsberetning for 2020

6.            Behandle revidert regnskap for 2020

7.            Behandle innkomne forslag

8.            Drøfte handlingsplan for kommende periode

9.            Behandle budsjett for kommende periode

10.          Valg av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

11.          Valg av revisor

12.          Valg av valgkomite

 

Forslag til årsmøtesaker skal være skriftlig meddelt styret senest 2 uker før møtet. 

Alle kandidater til tillitsverv og stemmerett må ha fulle medlemsrettigheter i F2F.

Viser til F2Fs vedtekter som finnes på våre hjemmesider.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til digitalt årsmøtet. Link til møtet 

Oslo, 18. mars 2021

 

Med vennlig hilsen

Foreningen 2 Foreldre Øst

Erik Mørch

Fylkeslagsleder