DAGSORDEN

 

1.           Velkommen

2.           Valg av møtedirigent

3.           Valg av 2 referenter og 2 møtevitner

4.           Vedta dagsorden

5.           Behandle styrets årsberetning for 2019

6.           Behandle revidert regnskap for 2019

7.           Behandle innkomne forslag

8.           Drøfte handlingsplan for kommende periode

9.           Behandle budsjett for kommende periode

10.         Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer

11.         Valg av revisor

12.         Valg av valgkomite

 

Forslag til saker til årsmøtet må være meddelt styret skriftlig senest 13.1.20 - 2 uker før årsmøtet.

 

Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på Foreningen 2 Foreldre Oslo Akershus hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

Alle kandidater til tillitsverv må ha fulle medlemsrettigheter i F2F.

 

Viser for øvrig til F2F OAs vedtekter som du finner på våre hjemmesider.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet.