DAGSORDEN

1.               Velkommen

2.               Valg av møtedirigent

3.               Valg av 2 referenter og 2 møtevitner

4.               Vedta dagsorden

5.               Behandle styrets årsberetning for 2018

6.               Behandle revidert regnskap for 2018

7.               Behandle innkomne forslag

8.               Drøfte handlingsplan for kommende periode

9.               Behandle budsjett for kommende periode

10.             Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer

11.             Valg av revisor

12.             Valg av valgkomite

 

Forslag til saker til årsmøtet må være meddelt styret skriftlig senest 15.1.19 - 2 uker før årsmøtet.

 

Saksdokumenter er nå tilgjengelig på denne siden, senest en uke før årsmøtet iht vedtektene. Klikk linken ovenfor for tilgang.

 

Alle kandidater til tillitsverv må ha fulle medlemsrettigheter i F2F.

 

Viser for øvrig til våre vedtekter som du finner på våre hjemmesider.

 

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet.

 

Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus

Erik Mørch

Fylkeslagsleder