DAGSORDEN

1.               Velkommen

2.               Valg av møtedirigent

3.               Valg av 2 referenter og 2 møtevitner

4.               Vedta dagsorden

5.               Behandle styrets årsberetning for 2018

6.               Behandle revidert regnskap for 2018

7.               Behandle innkomne forslag

8.               Drøfte handlingsplan for kommende periode

9.               Behandle budsjett for kommende periode

10.             Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer

11.             Valg av revisor

12.             Valg av valgkomite

 

Forslag til saker til årsmøtet må være meddelt styret skriftlig senest 15.1.19 - 2 uker før årsmøtet.

Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på Foreningen 2 Foreldre Hordland fylkeslagsside senest en uke før årsmøtet.

 

Alle kandidater til tillitsverv må ha fulle medlemsrettigheter i F2F.

 

Viser for øvrig til våre vedtekter som du finner her

 

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Foreningen 2 Foreldre Hordaland

Ann Cathrin Rebnord

Fylkeslagsleder