Alle medlemmer har fått tilsendt innkalling pr. e-post. Kommer du ikke inn på medlemssidene, eller om du ikke har fått innkallingen kan du ta kontakt med styret pr. e-post for avklaring eller oppdatering av e-postadresse.

Det lokale årsmøtet gir alle medlemmer mulighet til å gi sitt innspill til hvordan F2F lokalt skal utvikle seg videre. Vi minner også om at i år er det landsmøte for Foreningen 2 Foreldre og at lokallaget skal velge delegater fra Hordaland. På landsmøtet settes retningen for vårt arbeid de neste 2 årene.

Kommer du på årsmøtet får du anledning til å bli kjent med andre kjekke F2F’ere og muligheten til å få mer kunnskap om vårt arbeid lokalt.

For å kunne planlegge årsmøtet best mulig vil vi sette pris på å få hvite hvor mange som kommer. Vennligst send oss en melding innen 29.01.17 om du kommer på årsmøtet.

Vi vil også benytte anledningen til å minne om at det nå er tid for å betale medlemskontingent for 2017. Det kan du gjøre via F2Fs nettsider, eller via SMS.

Velkommen til årsmøte!