Etter årsmøtet trollbandt advokat Erik Mørch forsamlingen med et engasjerende foredrag om barnelovens konsekvenser for barn. Han innledet med å si at det nytter ikke å være sint, og det ville ikke bli foredrag vinklet med sinne. Denne filosofien som bygger på mange års erfaringer fra saker om barnefordeling viste seg interessant for alle de fremmøtte og som viste sitt engasjement gjennom mange spørsmål og kommentarer, og deling av egne erfaringer. 

Foredraget som tydelig setter barnet i fokus, ble spisset for å få frem poenget. Saker er ikke sort hvitt eller enten eller, sa Mørch, ingen sitter med fasiten. Alle må selv finne sitt eget svar i hvert enkelt tilfelle og alle har et valg, alle må gjøre valg, også i barnefordelingssaker. Det går an å samarbeide selv om andre ikke vil samarbeide med oss!
Det er et faktum at vi selv har ansvaret for egen lykke, det er ren logikk, sa Erik Mørch.

Se foredraget på YouTube