– Det beste er at alle de ansatte får gode permisjonsrettigheter. Men det er ingen god løsning at man gir forskjellige rettigheter for kvinner og menn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås til Dagens Næringsliv. 


Men Likestillingsloven åpner for en begrenset adgang til forskjellsbehandling på dette punktet, om målet er å fremme likestilling. I et brev til Likestillingsombudet skriver Umoe Consulting at målet nettopp er å tiltrekke seg flere kvinner. Ombudet mener det ikke ganger likestilling å gi forskjellige foreldrepermisjonsrettigheter til kvinner og menn. Snarere tvert imot.


På den annen side skriver Umoe Consulting til et brev til Likestillingsombudet at de vil frata kvinnene det godet de har, om de ikke kan få opprettholde forskjellsbehandlingen, skriver Dagens Næringsliv.