Utredning fra Barnelovutvalget

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt mottok i dag Barnelovutvalgets utredningen fra utvalgets leder jusprofessor Asbjørn Strandbakken.

Utvalget har en rekke forslag til endringer i dagens barnelov. Blant de mest sentrale er
 

Overrekkelsen på Nett TV her

 

Barnelovutvalgets NOU her

Sammendrag Barnelovutvalgets NOU her