Temamøte 21. oktober - Høringssvarene til NOU 2008:9 Med barnet i fokus

Tema er en gjennomgang av høringssvarene til NOU 2008:9 Med barnet i fokus, en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær.

Vi mener det er viktig å ha kjennskap til høringssvarene som har kommet inn, fordi disse vil legge viktige føringer på den videre politiske prosessen rundt videre behandling av barneloven. Denne gjennomgangen vil posisjonere F2F i forhold til den politiske prosessen som kommer vedrørende endringer i barneloven.

Fylkeslagsleder Rune H. Rækken vil gå gjennom hovedpunktene i NOUen og F2Fs høringssvar, og advokat Lill Hege Høimyr vil gå gjennom hovedpunktene i de øvrige høringssvarene.

Gratis adgang. Ta gjerne med en venn eller flere som er interessert i temaet.

Påmelding til raekken@online.no

Velkommen til Rica Victoria Hotell kl. 1800!
(Rosenkrantzgt. 13, Oslo)