Redusere sykefraværet

Øvelse gjør mester! Tanker som er tenkt før krisen er et faktum vet vi gjør situasjoner enklere, ref brannøvelser o.a.

Bedrifter oppfordres til å ta kontakt med oss i F2F om hvordan sykefraværet i forbindelse med samlivsbrudd kan reduseres, og om det kan etableres rutiner for hvordan de skal håndtere medarbeidere som får problemer i samlivet uten at det skal gå utover barna.

Sorg uten blomster (2006) viser bruk av

- Egenmeldinger

- Uttak av ferie

- Barns sykedager

- Fridager gitt av arbeidsgiver

- Sykemeldinger

- Uføretryge

for å takle krisen om samlivsbruddet

Ta kontakt telefon: 880 08 845 / e-post: post@f2f.no for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby din bedrift.