Forslaget til ny barnelov til debatt

Flytting mellom mor og far etter samlivsbrudd

Hør debatten mellom barneministeren, AFFO og F2F om forslaget til ny barnelov, samt intervju med en ung mann (19) som har følt flyttesituasjonen etter samlivsbruddet mellom mor og far gjennom mange år av sin oppvekst fra EKKO NRK P2 6.11.15. Last podkast

"I dag kan en skilt forelder ta med seg barna og flytte til en helt annen kant av landet, uten samtykke fra den andre forelderen. Sabotasje, mener mange at dette er, fordi de ikke lenger får sett barna sine så ofte som de vil etter skilsmissen. Og for barna kan dette innebære enda mer pendling - att og fram lange veier - mellom mamma og pappa. I regjeringens forslag til NY barnelov skal ikke lenger den ene forelderen kunne ta med seg barna å flytte langt unna, dersom den andre sier nei. Men HVEM er den nye barneloven egentlig godt for; barna? - eller de voksne?"

Programleder: Ellen Wenche Guttormsen