F2F mener at

 • Barn har rett på voksne foreldre! Ansvaret som foreldre innebærer å skille mellom ens egne behov og barnets under et samlivsbrudd.
 • Barn har rett på to foreldre! Foreldrenes samlivsstatus påvirker ikke deres livsviktige funksjon som barnets nærmeste støttespillere. Begge foreldre er like viktige i denne sammenheng, selv om de er ulike.
 • Barn har rett på en likeverdig behandling av foreldrene! Dagens barnelov og praktiseringen av denne øker konfliktnivået mellom foreldrene ved å skape vinnere og tapere.
 • Barn har rett på beskyttelse! Barn er spesielt sårbare og trenger ekstra vern.
 • Barneloven skal regulere generelle forhold mellom foreldre og barn, og følge internasjonale konvensjoner. Samværsboikott straffes ikke i dag, og påfører årlig mange barn en sorg ingen vil ta ansvar for.
 • F2F vil arbeide for endring av barnelovens § 36 til:
  • § 36.Kvar barnet skal bu fast
   Barnet skal bu fast hos begge sine foreldre. Som utgangspunkt skal barn ha lik botid i begge hjem med mindre foreldrene blir enige om annen  fordeling.”
   • Er foreldra usamde, må den av foreldra som ønsker annan avgjerd be retten avgjere kor barnet skal bu  fast. Dersom det ligg føre særlege grunnar, kan retten likevel avgjere at barnet skal bu fast hos ein av dei.

Arbeidet gjøres mulig gjennom ditt medlemskap - F2F ønsker velkommen til vår stand på Arendalsuka 2023!