Tekst: EVEN STORMOEN

Sp mener norske barn vil få best mulighet til å vokse opp med regelmessig omsorg fra begge foreldre hvis de blir juridisk likestilt ved samlivsbrudd. Partiet har inntatt et tydelig standpunkt om at delt bosted bør bli utgangspunktet i barneloven. Partiet vil også legge til rette for at flere foreldrene selv skal velge å ha delt bosted og lik avgjørelsesmyndighet etter et samlivsbrudd.

Senterpartiet har med sitt standpunkt på dette området lagt grunnlaget for å lede an i regjeringens arbeid for en modernisert barnelov som i større grad respekterer menneskerettighetene og FNs barnekonvensjons hovedregel om at barnets beste skal være det grunnleggende hensynet i avgjørelser om barn.

Sentrale og omstridte bestemmelser i gjeldende barnelov er innrettet på gi den ene av to foreldre avgjørelsesmyndigheten alene i alle viktige spørsmål om barnas omsorg når foreldrene ikke selv er blitt enige om delt bosted. Denne skjevdelingen av foreldremyndighet gjelder i ca. 75% av tilfellene der foreldrene ikke bor sammen. Senterpartiets politikk er innrettet på å endre denne lovregelen som slår så uheldig ut for mange barn og foreldre.

Det norske regimet i en årrekke har lagt til rette for beslutninger som ikke sikrer at barnet får nyte godt av regelmessig omsorg fra begge foreldre i hverdagen. Selv om norske domstoler er pålagt av Stortinget å sette FNs barnekonvensjon foran barneloven ved motstrid, har domstolene likevel lagt seg på en praksis som i all hovedsak følger barnelovens regler om flytting, også når en flytting ikke vil virke til barnets beste fordi den regelmessige kontakten med begge foreldre svekkes eller forsvinner.

Senterpartiet ønsker også strengere mottiltak mot samværssabotasje, som norske myndigheter i en årrekke har sett gjennom fingrene på.

Privat bilde Åslaug Sem-Jacobsen og Trygve Slagsvold Vedum
Privat bilde fra Telen.no

Senterpartiet vil med dette lede landet i riktig retning på familieområdet. Forhandlingene om en ny regjeringsplattform vil få stor betydning for barn og foreldre de neste tiårene. Arbeiderpartiets standpunkt til spørsmålet om delt bosted er fortsatt ukjent. Men i det nyvalgte Stortinget er det klart flertall for delt bosted, siden de fem partiene Høyre, Frp, SP, Venstre og MDG alle har programfestet delt bosted som norm i en modernisert barnelov.