Vil du delta på temamøte 5. desember?

5. desember er midt i julestia. Vi  du likevel prioritere tid til et viktig temamøte om meklerrollen hvor både familieterapeut, sakkyndig, advokat og andre inviteres til å delta med kunnskap og erfaringer?

Spørsmål vil besvares og temaer bli diskutert

Etter en innledning med generell informasjon etterfulgt av innspill fra gjester som besvares av fagpersonene. Vil du delta?