Ditt forslag til tema

Temamøter F2F Oslo Akershus

F2FOslo Akershus har allerede mottatt flere forslag til temaer som vil bli belyst utover i året. Likevel ber vi om forslag til hva du ønsker belyst på temamøtet 2. mai fordi det er viktig for oss å belyse temaer våre medlemmer har ønsker og behov for nærmere kunnskap og opplysninger om. Temaforslagene vil vurderes i forhold til allerede pågående planlegging av møtet hvor advokat Erik Mørch er foredragsholder. Temaet kan være i form av separate emner og gjerne med underpunkter som kan relateres samme kveld.

Vi ser frem til å høre fra deg da vi håper på flest mulige temaforslag som kan belyses på møtet i mai eller på et senere medlemsmøte;

2.mai: Temaer fra medlemmer v/Erik Mørch

6.juni: Politiet og familiesaker v/politioverbetjent Inger-Lise Brøste

5.september: Delt omsorg v/Rune Rækken

3.oktober: Temaer fra medlemmer v/Erik Mørch

7.november: Veiledningskveld for alle familierelasjoner (foreldre, tanter/onkler, besteforeldre o.a.) v/Erik Mørch

5.desember: Temaer fra medlemmer v/Erik Mørch

 

Vi ser frem til å høre fra deg med forslag til spennende og nødvendige temaer.

Svarfrist: Snarest - sendes e-postadresse post@f2f.no 

 

Vi tar forbehold om utvelgelsen av temaer som vil fordeles i henhold til overfor nevnte og tilpasses avtaler som eventuelt inngås fortløpende med eksterne foredragsholdere.

 

F2F Oslo Akershus håper på fullt hus på temamøtene våre som arrangeres for våre medlemmer og deres familier.

Både temaene fra medlemmene og veiledningsmøtet vil være veiledningskvelder for medlemmer og deres familierelasjoner med mulighet for åpen dialog om forhold medlemmene har behov for nærmere kunnskap om og spørsmål i forhold til og vi ser frem til å ønske velkommen til Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget).