​Har du forslag til tema?

Temamøter F2F Oslo Akershus

F2F Oslo Akershus har et ønske om å imøtekomme medlemmenes behov så langt det er mulig. Derfor her en forespørsel om forslag til temaer det er ønsker og behov for å få nærmere kunnskap og opplysninger om. Temaforslagene vil vurderes og bli fordelt i forhold til allerede pågående planlegging av møter og aktuelle foredragsholdere.

Gi oss tilbakemelding om et tema, gjerne i form av separate emner og eventuelle underpunkter som kan relateres samme kveld.

 

Vi ser frem til å høre fra dere og håper på flest mulige temaforslag som kan belyses på våre medlemsmøter som arrangeres etter møteplanen for 2017 nedenfor

 

7. mars er temaet: Veiledningskveld for medlemmer og familierelasjoner (bestforeldre, tanter/onkler o.a.)

4.april

2.mai

6.juni

5.september

3.oktober

7.november

5.desember

Datoene noteres i kalenderen allerede i dag.

 

Det lenge planlagte politikermøtet vedrørende endringene til ny barnelov håper vi skal bli realisert i løpet av våren. Foredrag med advokat og psykolog Grethe Nordhelle er allerede under planlegging, og videre jobber vi med foredrag som vil belyse hvorfor delt bosted er en god løsning, samt fordypningsforedrag om bidragssystemet.

 

Vi ser frem til å høre fra dere med forslag til spennende og nødvendige temaer.

Svarfrist: 30. mars (sendes til e-postadresse post@f2f.no )

 

Vi tar forbehold om utvelgelsen av temaer som vil fordeles i henhold til overfor nevnte datoer og tilpasses avtaler som inngås fortløpende med foredragsholdere.