Velkommen til temamøte 10.1 kl. 19:00

F2F Oslo Akershus

Vi treffes til dette spennende foredraget  mellom kl. 19:00 - 22:00 på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 med tittelen "Er du som altfor mange fra en narsissistisk og dysfunksjonell familie?"  Foredragsholder er advokat Erik Mørch som bl.a. sier at "...barn av narsissister har en eneste oppgave her i livet, nemlig å oppfylle narsissistens ønsker, behov og nykker fra den dagen de blir født og så lenge narsissistene i livet deres lever...."

I en narsissistisk familie handler alt om fasade. Budskapet er at vi er større, bedre enn, har ingen problemer og må vise et perfekt ansikt utad.

Men alle vet jo at slik er det jo ikke, eller greier de å lure de fleste?

 

Er disse flinkere til å lyve overbevisende enn andre, nettopp fordi de trener så mye på det?

 

Ved å vikle deg ut av den narsissistiske familiedynamikken, bidrar du til å bryte lenken av dysfunksjon som blir overlevert fra generasjon til generasjon, fra familie til slekt og sørger for at verden blir et bedre sted for deg selv, såvel som for andre rundt deg.

 

Er det mulig å greie dette, eller er lojaliteten din til de dysfunksjonelle manipulert for sterk?

 

Hvem er du selv i dette syke spillet?

Kjenner du deg igjen i dette eller i den andre forelderen eller noen i din egen familie?

Er det nødvendigvis du som er den uskyldige part?

 

Kan dette tilsvarende overføres til arbeidsplassen din?

Har dette noe med kultur og kulturforskjeller å gjøre?

 

Er dette en av hovedgrunnene til at vi har så mange rettssaker om barn og konflikter i de enkelte familier?

 

Ved å forstå dynamikken i dette, kan du håndtere konflikter om dine egne barn på en mye bedre måte, dette til beste for dere alle?

 

Kan det gjøre at du vinner rettsaken, istedenfor å tape den med glans?

Er det lettere å tilgi det du forstår?

Er det vanskeligere å håndtere det du ikke forstår?

 

Svaret får du i dette nyttige og viktige foredraget om hverdagen og livet til mange!