Årsmøte F2F Oslo Akershus

31. januar 2017 kl, 18.00 - Husk gyldig medlemskap

F2F Oslo og Akershus innkaller til årsmøte 2017 tirsdag 31. januar kl. 18:00 på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (nedenfor Stortinget)

Last ned årsmøteprotokoll

Last ned saksdokumenter inkl. F2F Vedtekter 2015 (oppdatert 31.1.17)

Husk å forny ditt medlemskap - stemmerett forutsetter gyldig medlemskap samt fulle medlemsrettigheter i F2F.

F2F Vedtekter 2015

F2F Oslo Akershus ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte og vi som er tillitsvalgte håper du ser verdien av F2Fs engasjement, og hvilken betydning foreningen har for barns liv og oppvekst.

F2F er den eneste medlemsbaserte og kjønnsnøytrale organisasjonen som arbeider aktivt overfor offentligheten og myndigheter for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Vi har arbeidet med å sikre barns rett til 2 foreldre siden 1985, mye er gjort, men fremdeles gjenstår det noe. Fokus på engasjementet for organisasjonens arbeid får vi blant annet ved å vise til antall medlemmer. Meld deg inn/forny medlemskapet ditt her

Dagsorden

1.Velkommen

2.Valg av møtedirigent

3.Valg av 2 referenter og 2 møtevitner

4.Vedta dagsorden

5.Behandle styrets årsberetning

6.Behandle revidert regnskap

7.Behandle innkomne forslag - ingen saker

8.Drøfte handlingsplan for kommende periode

9.Behandle budsjett for kommende periode

10.Velge leder, styremedlemmer, vara

11.Velge revisor

12.Velge valgkomite


Velkommen til årsmøtet 31. januar 2016 kl 18:00.

Med vennlig hilsen
Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus

Erik Mørch
Fylkeslagsleder