Statusoppdatering fra styret

Hva har skjedd siden lokalt siden sommeren?

Styret har avviklet 2 styremøter etter ferien. Der har vi planlagt og gjennomgått aktiviteter som har vært, og som skal komme. FMK er en fast aktivitet hver måned, gjerne kom innom! Vi har avviklet stand på Lagunen Storsenter, det er et tydelig behov for F2F. Det er ikke så mange som er klar over at våre barn ikke er sikret omsorg fra begge sine foreldre, om foreldrene ikke lenger er kjærester. Vi arbeider derfor videre med å få norsk lovgivning slik at "Barnets beste" blir ivaretatt. 

I løpet av november planlegger vi å invitere alle medlemmer, med barn, til sosialt samvær og bowling. Alle medlemmer vil bli tilskrevet når vi har dato klar.

Ønsker du å holde deg orientert om styrets arbeid finner du referater fra styremøtene på våre medlemssider. Ønsker du å holde deg oppdatert om F2Fs dagsaktuelle saker finner du dette på våre nettsider og på F2Fs sider på Facebook. Der har vi en informasjonsside og et diskusjonsforum for medlemmer..

En gledelig nyhet er at arbeidet vi gjør har støtte i befolkningen. F2F har nylig fått utført en undersøkelse om hva "folket" mener er det beste for barna. Gjerne les pressemeldingen vi har sendt ut.

Styret i F2F hører gjerne fra deg! Du finner vår kontaktinformasjon til høyre i sidene våre.