Tillitsvalgte og Hovedstyret møtes på Gardermoen 9. april

Fylkeslag-/kontakter

Tillitsvalgte samles i løpet av året vi håper det skal la seg gjøre å treffes jevnlig fremover med et par samlinger pr år. Utover verdien av å treffes, dele erfaringer og ha anledning til å drøfte saker med hverandre så er det rimelig at vi får formalisert rammene for både drift, organisering, tildeling av midler til fylkeslag/-kontakter og rutiner for reisekostnader.

Vi treffes på Best Western Airport Hotell, Gardermoen lørdag 9. april kl. 9.00-18.00

 

14 deltakerne skal i løpet av noen timer få tilgang til ny kunnskap, bli kjent med foreningens andre tillitsvalgte og respektives ønsker og behov med ett felles mål: Best mulig drift gjennom felles tanker om markedsføring, rekruttering og profilering av F2F.

 

Det viktigste er at vi treffes, snakker sammen, blir kjent og utveksler erfaringer. Verdien av fysisk kontakt er undervurdert over tid fordi samfunnet vårt har blitt mer og mer elektronisk med nettsider og e-postutvekslinger og dermed overtatt for de fysiske møteplassene for samtale. Dette er praktisk, og det sparer tid og penger, men hva mister vi i denne sammenheng? Jo, den mennesklige kontakten, den direkte kommunikasjonen med andre som er dypt rotfestet i vår adferd og som vi alle har behov for.

Tiden lar seg ikke snu. Likevel er det viktig at vi ikke mister det som er verdifullt på bekostning av fremskrittet. Derfor er seminarer og andre fysiske møteplasser viktig for å bli oppmuntret og la seg inspirere til at aktiviteter skal igangsettes lokalt.

La oss sammen gjøre en sammenkomst så gøy og interessant at vi tenker ”Dette vil jeg være en del av, jeg kommer neste gang også!” når vi reiser hver til vårt fylkeslag lørdag kveld.

Pr. dato er det ikke mange fylkeslag igjen, men vi håper å få reetablert noen av de som er nede. Vedlagte forslag viser ønsket om bevisst forvaltning av midler og aktivitet også i lokallagene.
 

Praktisk informasjon om samlingen lørdag 9. april kl. 9-18

Vi har valgt å legge arrangementet til Best Western Oslo Airport Hotell. Hotellet ligger 6 min med shuttle-buss fra Gardermoen flyplass, med avgang 10, 30 og 50 min over hel time fra plattform B37 (kr. 70,- hver vei). Bussen er merket BEST WESTERN Oslo Airport Hotell og Gardermoen Parkering.

Kjører du bil så har hotellet gratis parkering rett utenfor.