Fylkeslags-/kontakter

Skype 8. mars kl 2100

Vi treffes på Skype (har du ikke Skype-profil er det fint om du lager det i god tid før møtet) Møtets varighet: kl. 21.00-22.00 og kan du ikke delta er det fint om du sørger for stedfortreder. Kontakt Sølvi Leander hvis spørsmål eller saker som det er ønskelig å ta opp på møtet.

Sak nr.

AGENDA

Ansvar

Frist

 

Innledning

For videre bygging av organisasjonen gjeninnføres kvartalsvis fylkeskontaktmøter.

 

 

01.16-17

Møteplan 2016

Avtale møteplan (juni – september – desember)

Det skal arrangeres en samling for fylkeskontakter og lokallag samtidig med et hovedstyremøte lørdag 9. april på Gardermoen. Invitasjon og info kommer.

 

 

 

02.16-17

Hva har skjedd sentralt siden sist?
Referat fra hovedstyremøter og annen informasjon finner du på www.f2f.no/medlemsnett/tillitsvalgte

 

 

03.16-17

Hva har skjedd av lokale aktiviteter?

Eksempler på lokale aktiviteter

  • Møter internt
  • Møter eksternt
  • Stands
  • Temamøter
  • Medlemspleie
  • Prosjekter
  • Fadderordning
  • Presse/media
  • Annet

 

 

04.16-17

Noter deg datoen for samlingen: lørdag 9. april kl. 09-18, Gardermoen

Et av temaene på samlingen vil være støtte til fylkeslag, retningslinjer for dekning av reiseutgifter og retningslinjer for tildeling av driftsmidler og prosjektmidler. Informasjon distribueres til F2Fs lokallag og fylkeskontakter.

 

 

05.16-17

Eventuelt

Meld inn saker du brenner for…

 

 

 

Møteplan 2016: Datoer juni – september – desember avtales

Fylkeskontakt Vestfold                                    Frank Thrana
Fylkeskontakt Rogaland                                  Helene Gram (HS)
Representant Hordaland                                 Warren Eversley (HS)
​Representant Oslo Akershus                          Bjørnar Strøm