Velkommen til Foreningen 2 foreldre, Hedmark og Oppland

Etter flere år uten kontaktperson i Hedmark og Oppland, har nå F2F oppnevnt meg, Thomas-André Lønn, som fylkeskontakt for disse fylkene.

Jeg ser frem til å komme i kontakt med dere.

Hva er foreningen 2 foreldre?

F2F er en foreldreorganisasjon stiftet i 1985. Organisasjonen arbeider for å sikre trygge familieforhold for barn som har to hjem. Organisasjonen baserer seg på frivillighet, og hjelp til selvhjelp.

Vi arbeider på flere nivåer. Vi kan bl.a. bistå enkeltpersoner/familier i deres sak, veilede og arrangere seminarer for større grupper. Vi bistår fagpersoner i deres arbeid, samtidig som at vi også arbeider for en ny og bedre barnelov for barnets beste.

 

F2F Hedmark/Oppland

Etter flere år uten kontaktperson i Hedmark og Oppland, har nå F2F oppnevnt meg, Thomas-André Lønn, som fylkeskontakt for disse fylkene.

Som ny fylkeskontakt er mine mål å kunne være en kontaktperson for foreldre som trenger råd og veiledning i forbindelse med egen sak, samt for øvrige familie som ønsker å bistå eller som selv trenger noen å snakke med.  

På sikt ønsker jeg å avholde møter og seminarer relatert til temaer i forbindelse med barns behov i og etter samlivsbrudd. Jeg ønsker gjerne å komme i kontakt med foreldre som står i en vanskelig livssituasjon, med barna i fokus. Gjerne også personer som er engasjert i saken, og som ønsker å bidra som ressurspersoner.

Jeg kan bistå med erfaring og kunnskap om familiekontor, advokater med kompetanse om barneloven, sakkyndiges rolle, kommunikasjon og veiledning.

 

Fylkeslaget er din mulighet til å påvirke

Min jobb er på sett og vis bare å veilede og sette i gang ting, sørge for en viss aktivitet her oppe på landet. Det er altså opp til dere å si noe om hva dere ønsker, og påvirke aktiviteten i vårt fylkeslag. DU har makt til å bestemme, så hva trenger du og din familie? Har du noen gode tanker eller ideer for aktiviteter her oppe, så ikke nøl med å ta kontakt!

 

Thomas-André Lønn
Fylkeskontakt Hedmark og Oppland