Temamøter F2F Oslo Akershus høsten 2015

Informasjon om temaene kommer, så følg med...

F2F Oslo Akershus ser frem til igjen kunne ønske velkommen til nye temamøter

Hold av følgende datoer (1900-2100) utover høsten: 8. september - 13. oktober - 10. november - 8. desember (avlyst)

Vi treffes som tidligere på Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (nedenfor Stortinget)