Temamøte hos F2F Oslo Akershus

Scandic Victoria Hotell 19. mai kl. 19:00

Foredragsholder er Spes.klinisk psykologi Per Kaald som med sin lange erfaring som sakkyndig vil fortelle hva sakkyndige vektlegger, hva er de opptatt av?

Hva vektlegger sakkyndige, og hvordan bør man oppføre seg ovenfor vedkommende og i retten, hva er sakkyndige opptatt av?

Foredragsholderen, spes. klinisk psykologi og sakkyndig Per Kaald, har erfaring fra individuelle samtaler, parsamtaler, gruppeterapi og veiledning av ulike yrkesgrupper, og har lang erfaring med sakkyndig arbeid for retten i barnevern-, familie- og straffesaker.

Per Kaald har tidligere blant annet uttalte til dt.no; “I de første sakene mine tenkte jeg «det må jo være slik» etter å ha snakket med den ene parten, men så kom den andre parten med en helt annen fremstilling. Jeg har lært at du ikke må tro blindt på noen ting av det foreldrene sier. Det er veldig farlig å få sympatier for noen av foreldrene.”

 

Etter foredraget vil det være anledning til å stille spørsmål i plenum.

Kjenner du noen som vil ha nytte av informasjon om samlivsbrudd, så inviter dem gjerne med deg! Så sett av denne dagen til et spennende foredrag om et viktig tema.

Send gjerne din påmelding til post@f2f.no  eller ring 480 54 089 hvis du lurer på noe.

Pris: Fri entre, åpent for alle

Innmelding F2F gjør du på våre hjemmesider www.f2f.no


Velkommen !