Velkommen til temamøte 17. mars kl. 19:00

Temamøte II om foreldrefiendtliggjøring (Parental Aleniation Syndrome - PAS)

Overlege i psykiatri, Terje Torgersen setter fokus på "barn som hater sin far eller mor", ved å beskrive fenomenet foreldrefiendtliggjøring eller Parental Aleniation Syndrom (PAS). Torgersen beskriver mekanismene som fører til foreldrefiendtliggjøring, og hvordan kjenne det igjen.
Forstår de sakkyndige og rettens aktører det når barn har blitt manipulert av en av sine foreldre til å ta avstand fra den andre?

I del to av foredraget vil Torgersen fokusere på hvordan håndtere foreldrefiendtliggjøring slik at barna kan ha en best mulig relasjon til begge sine foreldre. Dette temamøtet finner sted på Scandic Victoria hotell, Rosenkrantz gate 13, Oslo tirsdag 17. mars kl 19. Vel møtt!

Se presentasjonen her: 1503 PA 2 Handouts.pdf
og video av foredraget ser du på våre youtube sider her:https://www.youtube.com/watch?v=qPWdSV33Xgw

Del 1 av fordraget var 16 desember 2014, Torgersens presentasjon fra del 1, kan du se her: 1412 PA 1 Handouts.pdf
og video av foredraget ser du på våre youtube sider her: https://www.youtube.com/watch?v=wO3iNpeBOVQ